Korowai Classes

Korowai Classes

Kia ora.

Ko Ropata Kautai tòku ingoa. Nò te Arawa waka whànui. Kua roa nei au e manako ana ki te waihanga korowai, na, kua whaiwahi au ki t e mahi. Me taku kuare hoki mà te wàhine anake tènei pukenga nui, kua kore nei taku hiahia ki te mahi. Ko te painga mòku ake he taonga tuku iho hei whakakakahu i taku whanau, i aku tamariki , i aku mokopuna ki nga pukenga nui whakaharahara a o tàtau tupuna Màori.

Ambitions in today’s world comes near and far and wishes are made to come true. Korowai making is apart of a wish that is coming true in the mind and spirit. The korowai is a handed down gift from our ancestress and has been worn in many occasions of acknowledgement. Hence the korowai I will make with my own hands will be gifted with pride to my family, my children, my grandchildren and generations to come along with the knowledge. The MCA hall has been the venue for korowai classes being taken by Kimiora Pene. During the classes the participants are learning Te Reo Maori, waiata, moteatea, and the basics of how to craft a korowai (cloak)— the taneko and how to attach the feathers.